Om Psykosyntes

 

Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande som betonar människans obegränsade möjligheter till utveckling. Man kan uttrycka det som att vi människor alltid är mer än vad vi själva ser och mer än våra begränsningar. Vi har alla en unik historia som format och kanske skadat oss. Livet prövar oss och vi tvingas till anpassning för att överleva.

Viljans betydelse är en bärande del av psykosyntesen vad gäller förmågan att ta ansvar, se valmöjligheter och skapa drivkraften som kan åstadkomma förändringar i livet. Förutom själva samtalet innebär Psykosyntesen också möjlighet att arbeta terapeutiskt med flera andra metoder, exempelvis vägledda visualiseringar, kognitiva övningar, meditationer, gestaltterapi, målande eller annat skapande.

Att gå i samtalsterapi som grundas på psykosyntes ger dig möjlighet att få syn på dig själv och dina mönster och att kunna se hur dessa påverkar dig själv och andra.

För den som vill kommer det alltid att finnas nya upptäckter att göra om sig själv.

 


 

 

 

Samtalsterapi Blekinge, Småland, Skåne

Parterapi Blekinge, Småland, Skåne