Hur

 

 Vi träffas för ett första möte där vi pratar om vad du vill komma tillrätta med. Det lägger grunden för hur vi jobbar vidare och mötena kommer att ha fokus på att ge dig det du behöver för att kunna nå dit du vill. Hur länge man går i terapi och hur ofta är varierande och beror på vart du vill komma, här finns inga givna regler. Det viktiga är att hitta det som passar för dig i din situation och att anpassa efter det.

Grunden för samtalsterapin är relationen mellan dig och mig, och det vi gör kommer att präglas av våra olika personligheter. Det jag erbjuder dig är ett personligt möte som bygger på tillit och trygghet. Jag har olika tekniker och övningar till hands för att hjälpa dig att nå dit du vill, men det är dialogen och relationen mellan oss som är det viktigaste verktyget. Behöver vi jobba kognitivt gör vi det och när behovet ligger på själslig nivå är det där vi håller oss.

Vi riktar in mot det som är äkta för dig, det håller oss på rätt spår hela vägen fram till den punkt där det är dags för dig att resa vidare på egen hand. Innan du lämnar har vi ett eller flera avstämningsmöten där vi går igenom och reflekterar över det vi mött under resans gång. 


 

 

 

 Samtalsterapi Blekinge, Småland, Skåne