Hästar hjälper Människor och Företag

- att utvecklas och må bättre


Egen Vilja arbetar enligt EAGALA-modellen, i lösningsorienterade sessioner för alla åldrar; enskilt, par och i grupp. Helen och Sören blev certifierade i EAGALA-metoden 2016 och har under 2018 gått en fördjupande vidareutbildning.

Ny forskning visar att Hästassisterat arbete kan hjälpa personer att växa mer effektivt och snabbare än genom traditionellt kliniskt eller terapeutiskt angreppssätt. EAGALA-metoden bygger på att människor, oavsett ålder och skiftande behov, har sina egna ”bästa lösningar” inom sig. Arbetet sker på marken och innehåller ingen ridning.

Hästar är sociala djur, med väl definierade roller i sina hjordar. De har distinkta personligheter, attityder och humör, och påminner socialt mycket om oss själva. Hästar svarar an och känner instinktivt av hur vi känner oss just nu i denna stund. Deras överlevnad bygger på att läsa av sin omgivning. Hästarna ger direkt feedback på vad vi gör – och inte på vad vi pratar om att göra. Hästarnas förmåga att vara sig själva skapar en miljö som är öppen, ärlig och icke-dömande.

När du kommer till vår gård, ger hästarna dig möjlighet att utvecklas och må bättre. Livsinsikter tar på djupet när vi känner dem i våra kroppar, vilket gör det lättare att varaktigt integrera dem i våra liv.

Hästarna hjälper oss att upptäcka.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!


 

Fakta om EAGALA-metodens två olika inriktningar, EAP och EAL

EAP (Equine Assisted Psychotherapy):

Vi tillhandahåller individuella terapisessioner, där ditt/ert behov styr inriktningen.
Det kan t ex röra sig om relationsproblem, ångest, depression, olika former av missbruk och självdestruktivt beteende, stress- och sorgebearbetning.

Terapin fungerar väl för:
Enskilda
Par
Familjer
Mindre grupper

Kontakta Helen för prisuppgifter och bokningar:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 0768-999600

 

EAL (Equine Assisted personal development or Learning):

Lärande-delen innehåller Grupputveckling, Ledarskapsutveckling och Företagsutveckling samt Stresshantering, Personlig utveckling, Coaching/Handledning och olika typer av Samarbetsträning.
Vi skräddarsyr program som passar er organisations och era medarbetares specifika utvecklingsbehov.

Några exempel på grupper där metoden visat sig verkningsfull är:
Företags- och ledningsgrupper
Skolor och lärarteam
Socialarbetare och kuratorer
Grupper med inlärnings- och/eller beteendeproblem

Kontakta Sören för prisuppgifter och bokningar:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 0768-999601

 

Till Hästassisterad terapi-EAGALA