Hästassisterad terapi-EAGALA

 

Hästassisterad Terapi och Personlig Utveckling är på stark frammarsch runtom i världen!

Att det är så är inte förvånande, eftersom studier visar att Hästassisterat arbete kan hjälpa personer att växa mer effektivt och snabbare än genom ett traditionellt kliniskt eller terapeutiskt angreppssätt.
Det beror på att människor lär sig bäst genom att uppleva. Livsinsikter tar på djupet när vi förstår dem i våra huvuden OCH även upplever dem i våra kroppar. Att arbeta med hästar, handgripligen här och nu, gör att upplevelsen är direkt och känns fullt ut.

Hästar är sociala djur, med väl definierade roller i sina hjordar. Allra helst vill de umgås med sina kompisar i gruppen och trivs bättre tillsammans med vissa individer än andra. De har distinkta personligheter, attityder och humör; ett bemötande som fungerar på en speciell häst, fungerar nödvändigtvis inte på en annan. Ibland verkar de envisa och försvarsinriktade. De tycker om att ha roligt. Med andra ord, hästar påminner socialt mycket om oss själva – och när vi arbetar med vår relation till dem, så lär vi oss samtidig hur vi skall förbättra våra relationer till andra.
Hästar svarar an och känner instinktivt av hur vi känner oss just nu i denna stund. I grunden är de speglar av våra sanna jag, och det beror på att deras överlevnad bygger på att läsa av andra djur och oss människor rätt.

Eftersom de läser av och responderar på de icke-verbala meddelanden vi hela tiden sänder ut, så börjar de agera på sätt som för oss känns bekanta från andra relationer och system i våra liv. De ”blir” våra livskamrater, partner, kollegor, barn, föräldrar, drömmar, rädslor, missbruk, etc., och börjar agera ut den dynamik som finns i våra liv. Det ger oss möjligheten att jobba med dessa relationer och problem, i en miljö som är trygg och icke-dömande.
En klient kan exempelvis säga; “Den här hästen är envis”, eller ”Den här hästen tycker inte om mig”. Lärandet ligger i att om vi ändrar oss själva, så bemöter hästarna oss på ett annat sätt. De ger direkt feedback och visar på de verkliga förändringar vi gör – och reagerar inte alls på förändringar vi bara pratar om att göra.

Hur går det till? - Allt sker på marken

Hästassisterade sessioner innehåller ingen ridning. I det här arbetet har hästarna möjlighet att vara sig själva och de behöver inte vara på något speciellt sätt. Precis som det är för dig, som kommer till vår gård för att få hjälp. Du kommer som du är; till en plats för utforskande, där du kan vara dig själv, och stå på samma nivå – inte den ena över den andra.
Det här är lösningsorienterade sessioner för alla åldrar; enskilt och i grupp. Helen och Sören är båda certifierade i EAGALA och har erfarenhet av att stödja och möjliggöra interaktionen mellan klienter och hästar.

Vi tror att våra klienter, oavsett ålder och skiftande behov, har sina egna ”bästa lösningar” inom sig. Hästarna hjälper oss att upptäcka dem. När de spelar upp sina scenarion, som speglas av det som finns inom oss, då känns det fullt ut och du lär dig det du behöver genom att uppleva.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Till Hästassisterad terapi-EAGALA