Info/arvode

 Information:

Helen och Sören är diplomerade samtalsterapeuter från PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Utbildningen sträcker sig över fem år och inkluderar bland annat två fallstudier av eget klientarbete och två års klientarbete under handledning. För att bli diplomerad krävs också att man själv går 125 timmar i egen terapi parallellt med utbildningen. 

Som diplomerade samtalsterapeuter har vi förbundit oss att följa de etiska regler Psykosyntesföreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Genom att vara medlem i Psykosyntesföreningen, som är en yrkesförening för terapeuter, följer vi också den europeiska yrkesföreningen EFFPs krav för terapeuter som arbetar i Europa. För mer information; se länkar till höger

 

Arvode:

640 kronor per timme för enskild samtalsterapi. I priset ingår moms med 25%.

960 kronor per timme för parterapi. I priset ingår moms med 25%.

Betalning: Månadsfakturering via mejl eller efter överenskommelse.

Avbokning/ombokning: Görs 24 timmar i förväg för att undvika debitering. Använd gärna sms.