Info/arvode

Information:

Helen och Sören är diplomerade samtalsterapeuter från PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Utbildningen sträcker sig över fem år och inkluderar bland annat två fallstudier av eget klientarbete och två års klientarbete under handledning. För att bli diplomerad krävs också att man själv går 125 timmar i egen terapi parallellt med utbildningen.

Som diplomerade samtalsterapeuter har vi förbundit oss att följa de etiska regler Psykosyntesföreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Genom att vara medlem i Psykosyntesföreningen, som är en yrkesförening för terapeuter, följer vi också den europeiska yrkesföreningen EFFPs krav för terapeuter som arbetar i Europa. För mer information; se länkar till höger

Helen och Sören är även certifierade i EAGALA - hästassisterad terapi. För mer information; se länkar till höger

 

Arvode samtalsterapi (inklusive moms):

680 kronor per timme för enskild terapi.

960 kronor per timme för parterapi.

 

Arvode hästassisterad terapi:

Privatpersoner - Kontakta oss för mer information

Företag - Offereras efter diskussion om upplägg


Betalning: Månadsfakturering via mejl eller efter överenskommelse.

Avbokning/ombokning: Görs 24 timmar i förväg för att undvika debitering. Använd gärna sms.