Parterapi

Att leva i en parrelation kan vara både himmel och helvete och allt däremellan; ibland på samma gång. I en kärleksrelation går vi igenom olika faser; förälskelse – maktkamp – mittlivskris och när någon av parterna närmar sig döden.

Vid varje övergång mellan två faser så prövas relationen och kanske är det då man känner behov av  parterapi. Det kan också handla om familjetragedier, otrohet eller att barnen flyttar hemifrån.

Oavsett anledning handlar parterapin om att få syn på sig själv i relation till sin partner. Att upptäcka vilka behov som styr mitt agerande gentemot honom eller henne. Öva på att lyssna till den andre och kunna utrycka vad jag själv behöver för att må bra i relationen.

Den metod vi använder i parterapin är inspirerad av Imago – kärlekens terapi, psykosyntesterapi och av våra personliga erfarenheter från att själva ha gått i parterapi.

Upplägget baseras på vad det är ni vill uppnå tillsammans och följer en röd tråd där vi övar vi oss på att aktivt lyssna till varandra, få syn på våra kommunikationsmönster och blir medvetna om vad som är min del i relationen och vad som inte är det.

För vissa par räcker det att man gör detta och sedan fortsätter att öva själva medan andra par vill jobba vidare under en längre period med de svårigheter och möjligheter man blivit medveten om under tidigare möten. 

 


 

Parterapi Karlskrona, Emmaboda, Holmsjö